Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives

Pla d'Estudis i Guies Docents

Pla d'estudis i guies docents GDDTEC 180 ECTS

Pla d'Estudis

Titulació: Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Durada: 3 anys
Crèdits ECTS: 180
Títol a què dóna dret: Graduat/Graduada en Disseny Digital i tecnologies Creatives per la Universitat de Lleida

ESTRUCTURA DEL TÍTOL (*) CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 60
Matèries obligatòries (B) 60
Matèries optatives (O) 36
Pràctiques externes (PE) 12
Treball fi de grau (TFG) 12
TOTAL CRÈDITS 180

 

Guia Docent

1r CURS (60 crèdits)

Codi

Assignatura

Tipus

Semestre

Crèdits

102170 

Expressió Gràfica

 FB

1

 6

102172 

Matemàtiques aplicades a l'art i disseny digital

FB

 1

6

102174 

Tecnologies de la Informació i la Comunicació

FB

 1

6

102177

 Xarxes Socials

 FB

 1

6

102178 

 Continguts Digitals

FB

 1

6

102175 

Programació

FB

 2

 6

102171 

Art i Disseny digital

FB

 2

 6

102176 

 Tecnologies Web

FB

 2

 6

102173 

Organització d'empreses

FB

 2

 6

102179 

Disseny de la Interacció

FB

 2

 6

 

2n CURS (60 crèdits)

Codi

Assignatura

Tipus

Semestre

Crèdits

102180 

Arts Aplicades i Disseny

B

1

6

102182 

Edició Digital 

B

1

6

102183 

Wed Dinàmica

B

1

6

102185 

 Màrqueting i Mitjans Socials

B

1

6

102187 

Gamificació i Serious Games

B

1

6

102181 

 Creació Digital

B

2

6

102184 

Disseny Web

B

2

6

102186 

 Valorització de Dades Socials

B

2

6

102188 

 Interacció Digital

B

2

6

102189 

Gestió de Projectes

B

2

6

 

3r CURS (60 crèdits)

Codi

Assignatura

Tipus

Semestre

Crèdits

[*]

Mencions / Optativitat

O

 1/2

36

102190 

Pràctiques Tutelades en Empresa 

PE

1

12

102191 

Treball Final de Grau 

TFG

 2

12

 

[*] Mencions /Optativitat

 Menció en Art Digital    

Codi

Assignatura

Tipus

 Semestre

Crèdits

102070

Art i Cultura Digital 

O

1

6

102071

Art i Interacció

O

1

6

102072

Disseny per a la Visualització de Dades

O

2

6

102073

Laboratori per a Creacions Artístiques

O

2

6

 

 Menció Videojocs   

Codi

Assignatura

Tipus

Semestre

Crèdits

102082

Desenvolupament de Videojocs (Game Design)

O

1

6

102083

Modelatge en 3D

O

1

6

102084

Videojocs per a PC (Unity)

O

2

6

102085

Videojocs per a Mòbils (Efectes especials)

O

2

6

 

Optativitat

 Optativitat

Codi

Assignatura

Tipus

Semestre

Crèdits

102081

Community Management 

O

2

6

102092

Digital Business

O

1

6

101434

Matèria Transversal

O

1/2

6

102086

Mobilitat 1

O

1

6

102087

Mobilitat 2

O

1

6

102088

Mobilitat 3

O

2

6

102089

Mobilitat 4

O

2

6

 

 

 

Marc Acadèmic

El Marc Acadèmic dels Graus es el document en el qual s'estableixen les bases generals per organitzar la docència als títols de grau. En aquest document es pot consultar el Marc Acadèmic dels Graus.