Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives
Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura
Durada: 3 anys
Crèdits ECTS: 180
Títol a què dóna dret: Graduat/Graduada en Disseny Digital i tecnologies Creatives per la Universitat de Lleida

(*) S'actualitzarà l'estructura de 180 a 240 ECTS pròximament

ESTRUCTURA DEL TÍTOL (*) CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 60
Matèries obligatòries (B) 60
Matèries optatives (O) 36
Pràctiques externes (PE) 12
Treball fi de grau (TFG) 12
TOTAL CRÈDITS 180

Guia Docent

1r CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102170  Expressió Gràfica  FB 1  6
102172  Matemàtiques aplicades a l'art i disseny digital FB  1 6
102174  Tecnologies de la Informació i la Comunicació FB  1 6
102177  Xarxes Socials  FB  1 6
102178   Continguts Digitals FB  1 6
102175  Programació FB  2  6
102171  Art i Disseny digital FB  2  6
102176   Tecnologies Web FB  2  6
102173  Organització d'empreses FB  2  6
102179  Disseny de la Interacció FB  2  6

 

2n CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102180  Arts Aplicades i Disseny B 1 6
102182  Edició Digital  B 1 6
102183  Wed Dinàmica B 1 6
102185   Màrqueting i Mitjans Socials B 1 6
102187  Gamificació i Serious Games B 1 6
102181   Creació Digital B 2 6
102184  Disseny Web B 2 6
102186   Valorització de Dades Socials B 2 6
102188   Interacció Digital B 2 6
102189  Gestió de Projectes B 2 6

 

3r CURS (60 crèdits)

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
[*] Mencions / Optativitat O  1/2 36
102190  Pràctiques Tutelades en Empresa  PE 1 12
102191  Treball Final de Grau  TFG  2 12

 

[*] Mencions /Optativitat

 
 Menció en Art Digital    
Codi Assignatura Tipus  Semestre Crèdits
102070 Art i Cultura Digital  O 1 6
102071 Art i Interacció O 1 6
102072 Disseny per a la Visualització de Dades O 2 6
102073 Laboratori per a Creacions Artístiques O 2 6

 

 Menció Videojocs   
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102082 Desenvolupament de Videojocs (Game Design) O 1 6
102083 Modelatge en 3D O 1 6
102084 Videojocs per a PC (Unity) O 2 6
102085 Videojocs per a Mòbils (Efectes especials) O 2 6

 

Optativitat

 Optativitat
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
102081 Community Management  O 2 6
102092 Digital Business O 1 6
101434 Matèria Transversal O 1/2 6
102086 Mobilitat 1 O 1 6
102087 Mobilitat 2 O 1 6
102088 Mobilitat 3 O 2 6
102089 Mobilitat 4 O 2 6

Marc Acadèmic

El Marc Acadèmic dels Graus es el document en el qual s'estableixen les bases generals per organitzar la docència als títols de grau. En aquest document es pot consultar el Marc Acadèmic dels Graus.