Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102172 MATEMÀTIQUES APLICADES A L'ART I DISSENY DIGITAL T 6
102178 CONTINGUTS DIGITALS T 6
102170 EXPRESSIÓ GRÀFICA T 6
102174 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ T 6
102177 XARXES SOCIALS T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102175 PROGRAMACIÓ T 6
102171 ART I DISSENY DIGITAL T 6
102179 DISSENY DE LA INTERACCIÓ T 6
102173 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES T 6
102176 TECNOLOGIES WEB T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102187 GAMIFICACIÓ I SERIOUS GAMES B 6
102183 WEB DINÀMICA B 6
102180 ARTS APLICADES I DISSENY B 6
102182 EDICIÓ DIGITAL  B 6
102185 MÀRQUETING I MITJANS SOCIALS B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102189 GESTIÓ DE PROJECTES B 6
102186 VALORITZACIÓ DE DADES SOCIALS B 6
102181 CREACIÓ DIGITAL B 6
102188 INTERACCIÓ DIGITAL B 6
102184 DISSENY WEB B 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102070 ART I CULTURA DIGITAL  O 6
102083 MODELATGE EN 3D O 6
102092 DIGITAL BUSINESS O 6
102071 ART I INTERACCIÓ O 6
102082 DESENVOLUPAMENT DE VIDEOJOCS O 6
102190 PRÀCTIQUES TUTELADES EN EMPRESA B 12
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102190 PRÀCTIQUES TUTELADES EN EMPRESA B 12
102084 VIDEOJOCS PER A PC O 6
102073 LABORATORI PER A CREACIONS ARTÍSTIQUES O 6
102072 DISSENY PER A LA VISUALITZACIÓ DE DADES O 6
102085 VIDEOJOCS PER A MÒBILS O 6
102081 COMMUNITY MANAGEMENT O 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102086 MOBILITAT I O 6
102088 MOBILITAT III O 6
102191 TREBALL DE FI DE GRAU B 12
102095 MOBILITAT V O 6
102089 MOBILITAT IV O 6
102096 MOBILITAT VI O 6
102087 MOBILITAT II O 6