Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives

Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives

Curs acadèmic

Crèdits ECTS

240 ECTS, 4 anys

Centre que l'imparteix

Escola Politècnica Superior

Any d'inici

2017-18

Règim de dedicació

Temps complet / temps parcial

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català, castella i anglès

Places

40

Coordinació

Rosa M. Gil Iranzo eps.coordgddtc@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
GDDTEC 180 ECTS
GDDTEC 180 ECTS
GDDTEC 180 ECTS
Recursos i serveis
Recursos i serveis
Recursos i serveis
Qualitat
Qualitat
Qualitat
Borsa de Treball UdL
Borsa de Treball UdL
Borsa de Treball UdL
Consell Estudiantat
Consell Estudiantat
Consell Estudiantat

Presentació del Grau

El Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives, de 240 ECTS (4 anys acadèmics), habilita als futurs titulats amb una formació més transversal d'acord amb els perfils de les professions del futur, menys tancades o focalitzades i cobrint un espectre més ampli que les professions més tradicionals. En principi cobriran la demanda propera al desenvolupament de tecnologia amb l'enfocament que combina tant l'àmbit artístic, més proper a l'estat emocional tan important en totes les activitats humanes, com l'àmbit del desenvolupament de programari, sense el qual la tecnologia no serà capaç de resoldre la tasques que les persones desitgem realitzar. Per tant, l'àmbit de treball dels titulats d'aquesta titulació gaudeix d'una demanda que actualment sembla que no pot fer altra cosa sinó créixer.

La formació que atorgarà el nou Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives en matèria de tecnologies emergents i Art és una aposta estratègica de màxima prioritat, per oferir nous continguts que satisfacin la demanda de les dècades que vénen.

Així mateix, la previsió d'inserció laboral per als titulats en el grau és molt elevada perquè a banda d'oferir una sòlida formació tecnològica s'ofereix l'afegit de la formació artística.

Aprofita aquesta oportunitat i sigues el primer a cursar aquest grau pioner!

Per què has d'estudiar aquest grau a l'EPS?

Vols ser un professional capacitat per desenvolupar-se en totes aquelles àrees que exigeixen aplicar un desenvolupament tecnològic amb un enfocament de disseny, creatiu o artístic?

Sectors tan importants i potents econòmicament i socialment com els videojocs o la comunicació digital ja esperen aquest nou perfil professional:

 • Perquè vols formar-te en uns estudis actuals i amb grans perspectives de futur
 • Perquè vols dedicar-te a la tecnologia sense oblidar la part artística
 • Perquè  vols dedicar-te a la tecnologia sense oblidar a les persones
 • Perquè t'agrada el disseny i l'art i també vols utilitzar tecnologies emergents

Vine a l'Escola Politècnica Superior a estudiar una titulació actual, imprescindible per assolir els reptes de la societat del segle XXI i amb una altíssima demanda laboral:

 • Perquè es tracta d'un grau únic en el sistema universitari públic català. 
 • Perquè la Universitat de Lleida té una àmplia experiència docent. El curs 2020-21 l'EPS celebra el seu 30è aniversari.
 • Perquè per facilitar la internacionalització laboral del nostre alumnat, el 25% de la docència del grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives s'ofereix en anglès.
 • Perquè l'EPS gaudeix d'un alt nivell d'internacionalització. Els alumnes del Grau Disseny Digital i Tecnologies Creatives poden gaudir d'una àmplia oferta de mobilitat internacional.
 • Podràs escollir entre quatre mencions al títol: Art Digital, Entorn Web, Tecnologies de les Xarxes Socials i Videojocs.

Per instrumentar el Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives, el qual està organitzat de forma presencial, l'Escola Politècnica Superior ofereix:

 • Convalidacions de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) al Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives. Aquí podeu consultar les Convalidacions de segons el cicle formatiu que correspongui.
 • Grups reduïts que faciliten l’intercanvi amb el professorat i un seguiment més acurat del treball realitzat per l’estudiant.
 • Avaluació continuada.
 • Qualificació curricular en bloc de les assignatures corresponents a un mateix curs acadèmic
 • Tutories individualitzades. A l'EPS cada estudiant té un tutor/a assignat a qui es pot dirigir davant qualsevol qüestió relacionada amb els seus estudis. Dins el programa Néstor de tutories s’estableixen mecanismes d’atenció a l’estudiant.
 • Incorporació de metodologies actives, com la Realitat Virtual i la Realitat Augmentada.
 • Pràctiques tutelades en empreses obligatòries que permeten afavorir la inserció laboral dels titulats (20 ofertes anuals de pràctiques).
 • Treball Final de Grau amb tutorització i avaluació contínua. La possibilitat de realitzar els TFG en el marc de l'empresa.

Sortides professionals

Els graduats en Disseny Digital i Tecnologies Creatives de l'Escola Politècnica Superior, es formaran en un àmbit de treball que gaudeix d'una demanda que actualment sembla que no pot fer altra cosa sinó créixer, per tant creiem que gaudiran d'un molt alt índex d'ocupabilitat. Algunes de les sortides professionals dels futurs graduats seran:

 • Dissenyador gràfic digital
 • Dissenyador web
 • Creatiu gràfic
 • Dissenyador de publicacions digitals
 • Maquetador digital
 • Editor de continguts digitals
 • Dissenyador publicitari
 • Dissenyador de comunicació digital
 • Community Manager
 • Social Media Strategist
 • Social Media Consultant
 • Artista digital
 • Web master
 • Analista de tendències digitals (Trend Setter)
 • Analista de comunicació digital
 • Analista d'App Data
 • Dissenyador de videojocs
 • Dissenyador d'interfícies de tot tipus de programes d'ordinador
 • Dissenyador i desenvolupador de sistemes web
 • Dissenyador i desenvolupador d'aplicacions per a dispositius mòbils
 • Dissenyador i desenvolupador de tot tipus d'interfícies industrials i d'electrodomèstics
 • Dissenyador i desenvolupador de sistemes en el context de la Internet-Of-Things (IOT) i de Smart Cities
 • Dissenyador i desenvolupador de sistemes interactius la informació que prové de Big Data

Mencions

Al Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives podràs escollir entre quatre mencions al títol:

Art Digital

L'art digital agrupa una sèrie de disciplines creatives que utilitzen tecnologies digitals en el procés de producció o en la seva exhibició. La informàtica i el sector TIC en general formen part de la indústria visual des de les últimes dècades de segle XX;

En els anys posteriors l'augment de la seva capacitat per generar, reproduir i difondre les produccions digitals han portat a una extensió del seu, des de mitjans tradicionals com el cinema i la televisió a la indústria dels videojocs. La informàtica i els nous mitjans de producció, tractament i distribució digitals constitueixen un camp fèrtil per al desenvolupament de l'expressió artística.

Entorn Web

(NO OFERTADA)

L'entorn web fa referència a un ambient de desenvolupament i/o execució programes o serveis en el marc de la web en general. L'entorn web és una forma d'interfície gràfica d'usuari.

Tecnologies de les Xarxes Socials

(NO OFERTADA)

La generalització de l'ús de les noves tecnologies, el boom d'Internet així com el recent impacte de les Xarxes Socials han provocat profundes transformacions en la forma de relacionar-nos, de comunicar-nos i d'expressar-nos.

Avui en dia, tant les agències de publicitat i les empreses enfoquen les seves estratègies de Màrqueting Digital. A més d'utilitzar les Data Science per dirigir les seves estratègies, el maneig del Social Media segueix sent utilitzat principalment per al posicionament de marca, branding i vendes.

Videojocs

No hi ha dubte que el sector dels videojocs seguirà creixent i, per tant, es necessitaran més professionals que cobreixin els diferents llocs que el mercat necessita. Rebràs els coneixements digitals necessaris per dedicar-te professionalment al món dels Videojocs 

 

Descobreix el grau en 3 minuts