Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives

JOVE MONCLUS, GLORIA

Categoria: TITULAR D'UNIVERSITAT
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ
Adreça electrònica: gloria.jove@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Psicopedagogia - UdL PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER. ESPECIALITAT EDUCACIÓ FÍSICA
MU en Estudis de Gènere i Gestió de Polítiques d'Igualtat - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER
Grau en Educació Primària - UdL 4 CONSTRUCCIÓ DE PROCESSOS EDUCATIUS
Grau en Educació Primària - UdL 4 EINES TRANSPROFESSIONALS PER A LA DETECCIÓ I LA INTERVENCIÓ
Grau en Educació Primària - UdL 4 RECURSOS I SUPORTS EDUCATIUS AL LLARG DEL CICLE VITAL
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 CONSTRUCCIÓ DE PROCESSOS EDUCATIUS
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 EINES TRANSPROFESSIONALS PER A LA DETECCIÓ I LA INTERVENCIÓ
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en CAFE 5 RECURSOS I SUPORTS EDUCATIUS AL LLARG DEL CICLE VITAL
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 CONSTRUCCIÓ DE PROCESSOS EDUCATIUS
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT II
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 EINES TRANSPROFESSIONALS PER A LA DETECCIÓ I LA INTERVENCIÓ
Doble titulació: Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària 5 RECURSOS I SUPORTS EDUCATIUS AL LLARG DEL CICLE VITAL

Recerca

Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Interdependencia lingüística y práctica educativa. Una integración necesaria en la explicación del desarrollo lingüístico del alumnado de origen inmigrante 01/01/2010 31/12/2012 ÁNGEL HUGUET CANALIS
Evaluación cualitativa de la acción cultural de yacimientos romanos con web 2.0 (CIVITAS) 01/01/2014 31/12/2016 MARIA PILAR RIVERO GRACIA
La gestión espacial de la conflictividad social. La ordenación urbana de los espacios colectivos y las morfologías arquitectónicas 01/01/2016 31/12/2018 PEDRO FRAILE PEREZ DE MENDIGUREN
El conflicto urbano en los espacios de reproducción social 01/01/2019 31/12/2021 PEDRO FRAILE PEREZ DE MENDIGUREN, DANIEL PAUL AGUSTI
Elaboració i aplicació d'un pla de practicum de forma compartida entre professorat de la Facultat de Ciències de l'Educació i els mestres d'escoles infantil i primària en la formació inicial del mestr 01/02/2001 31/01/2003 GLORIA JOVÉ MONCLÚS
Disseny i proposta d'implementació d'un model formatiu per a la iniciació professional i el mentoratge del professora de secundària 01/02/2007 31/01/2008 GLORIA JOVÉ MONCLÚS
El profesorado de la Universitat de Lleida: Factores relacionados con la percepción de la calidad de su actividad docente 01/06/2000 31/05/2001 JOAN BISCARRI GASSIÓ
Sentido de lugar e inclusión socioespacial en barrios vulnerables 01/09/2022 31/08/2025 JOAQUIM BONASTRA TOLOS
Los cursillos de selección profesional (1931-1936): un estudio comparativo, desde una perspectiva de género, de la formación de maestros/as durante la Segunda República 01/09/2023 31/08/2027 MERITXELL SIMON MARTIN
Aprendizaje servicio y prácticum: Una herramienta para la formación inicial de maestros en la Universidad de Lleida 01/12/2011 31/12/2012 GLORIA JOVÉ MONCLÚS
Projecte d'intervenció educativa amb els pares de nens en situaci de risc social, destinat a prevenir la negligencia en la cura de necessitats físiques, socials i cognitives bàsiques dels nens 02/06/1999 01/06/2001 M. ANGELS BALSELLS BAILON
Avaluació del nivell i grau de vinculació al país d'acollida (I al d'Origen) dels escolars d'origen immigrant a Catalunya 03/02/2008 02/02/2009 CECILIO LAPRESTA REY
Les interaccions socials que es donen en el clima de l'aula entre els infants i entre aquests i els mestres, en aules i situacions educatives d'integració de nens i nenes amb n.e.e 07/07/1997 06/07/1998 GLORIA JOVÉ MONCLÚS
Model de formació inicial inter i transdisciplinar del professorat de secundària partint de situacions d¿aprenentatge que permet desenvolupar projectes transversals, competencials i inclusius en relac 14/11/2023 31/03/2025 GLORIA JOVÉ MONCLÚS
L'atenció a la diversitat de l'alumnat en els centres d'educació secundària: Guia d'experiències i propostes de futur 15/10/2004 14/11/2005 GLORIA JOVÉ MONCLÚS
L'atenció a la diversitat de l'alumnat en els centres de secundària: Formació del professorat per donar resposta a l'heterogeneïtat educativa 15/10/2005 14/10/2006 GLORIA JOVÉ MONCLÚS
Les interaccions socials en l'aula d'integració de nens i nenes amb necessitats educatives especials 19/11/1997 18/11/1999 GLORIA JOVÉ MONCLÚS
Un model de formació inter i transdisciplinar en la formació inicial de mestres: la història de vida / relat autobiogràfic com a eix vertebrador en la millora de la professionalització docent 21/07/2014 31/07/2016 MONTSERRAT NORIA JOVE
El coneixement de la llengua de l'escola en els estudiants immigrants d'ESO. Una anàlisis d'algunes variables escolars i sociofamiliars 26/02/2006 25/02/2008 JOSÉ LUIS NAVARRO SIERRA
LA INNOVACIÓ DOCENT I L’APRENENTATGE-SERVEI EN EL PRÀCTICUM I EN EL TREBALL FINAL DE GRAU: EINA PER A L’AUTOGESTIÓ I LA PRESA DE DECISIONS EN LA TRANSICIÓ AL MON LABORAL. 27/02/2012 26/02/2013 GLORIA JOVÉ MONCLÚS
Trans-formació-disciplinarietat-territorialització en la formació de mestres per a la millora de la pràctica professional 31/07/2016 30/09/2018 GLORIA JOVÉ MONCLÚS
Model de formació inter i transdisciplinar en la formació inicial de mestres en la conclusió del doble grau: la història de vida-relat autobiogràfic com a eix vertebrador 31/07/2016 30/09/2018 NATALIA ALONSO MARTÍNEZ
Definició de competències professionals en relació a l'atenció a la diversitat a les titulacions de grau de magisteri i a la de postgrau d'educació especial 31/10/2005 30/10/2006 JORDI LL. COIDURAS RODRIGUEZ
Tesis Any Direcció
Aprendiendo a través del espacio urbano: un caso de estudio entre los estudiantes del grado de Educación Social y los del grado de Ingeniería Industrial mediante el arte contemporáneo, la espacialidad 2019 Bonastra, Quim; Jové, Glòria
Ressignificant la formació inicial de mestres: concretant la pràctica professional de Forma reflexivo-creativa i crítica 2017 Jové, Glòria; Bonastra, Quim
Ressignificant la formació inicial de mestres: l'aprenentatge com a projecte vital 2017 Jové, Glòria; Bonastra, Quim
Los relatos autobiográficos y su análisis como herramienta para el desarrollo de la práctica profesional en la formación inicial de maestros a través del arte contemporáneo 2016 GLORIA JOVE
La intervención psicoeducativa asistida con caballos como contexto educativo inclusivo de adquisición competencial para todos 2015 Gloria Jové
Análisi de la interacció a l'aula aplicat en un context de diversitat social i cultural on es duu a terme el projecte Alber 2015 Gloria Jové i Jose Luis Navarro
Arteterapia en un entorno escolar inclusivo y el método del análisis de la interacción 2014 Gloria Jove
El treball en xarxa entre el diferents serveis de la comunitat educativa 2012 Gloria Jove
Analysis of the educational change of alber project in dynamic interaciton with educ-arte- project from a complex approach 2012 Glòria Jove
Un passeig per la 5ª planta. Anàlisis de les vivències i el grau de satisfacció dels pares de nadons hospoitalitzats a la UCIN de l'hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Criteris per a un 2011 Gloria Jove / M.Angels marsellés
Las voces de la personas y entidades implicadas en la educación como guía para la elaboración de propuestas en la formación permanente del profesorado no universitario 2007 Jové Monclús, Glòria
Les dificultats d'aprenentatge en el llenguatge i els problemes de convivència en l'ESO: escoltant la veu dels protagonistes 2004 Jové Monclús, Glòria
Disseny i proposta d'implementació d'un programa d'orientació per l'assoliment de competències claus i professionals: una eina per a la presa de decisions 2004 Jové Monclús, Glòria
Actitudes y procesos del pensamiento de los profesores de la Etapa Infantil ante las diferencias de sus alumnos y de sus familias. Una concepción preventiva. 2003 Biscarri Gassió, Joan; Jové Monclús, Glòria
Elaboración, implementación y evaluación de una propuesta curricular bajo planteamientos de la investigación-acción para facilitar el proceso de transición a la edad adulta y a la vida activa de las p 2002 Jové Monclús, Glòria
Publicacions Any Autors Tipus
El mar com a paissatge pedagògic: Freinet, el moviment Batec, i els cursillos de selección profesional a l'Escola Normal de Lleida 2024 Simon Martin, M.; Jové, G.; Niubo, F. Article d'investigació
Los «cursillos de selección profesional» en la Escuela Normal de Lleida (1932): una revisión historiográfica 2024 Simon Martin, M.; Jové, G. Article d'investigació
Victorina Vila Badia i l'escola Minerva. Visió polifònica d'una mestra 2023 Jové, G.; Simon Martin, M. Capítol de llibre d'investigació
Aprendiendo con lo infraordinario desde las ventanas: Restricción, necesidad y educación en la pandemia de COVID-19 2023 Jové, Glòria; Gutiérrez Ujaque, Daniel; Bonastra, Quim Article d'investigació
ncontros e Devires Transoceânicos com Arte Contemporânea e Formação Docente 2023 Jové, G. Llibre d'investigació
Edu-Communication from Museums to Formal Education: Cases around Intangible Cultural Heritage and the Co-Creative Paradigm 2023 Rivero, P.; Jové, G.; Aloida, R. Article d'investigació
Encontros interculturais na universidade ocidentalizada: os intercâmbios epistolares como fonte de produção dialógica, horizontal e cooperativa de conhecimentos interepistêmicos 2022 Simon Martin, M.; Reis Da Silva, A.T.; Jove Monclus, G. Capítol de llibre d'investigació
From Hybrid Spaces to In-between Spaces: A Journey with Contemporary Art and Situated Knowledge 2022 Jové, Glòria; Gutiérrez Ujaque, Daniel; Bonastra, Quim; Simón Martín, Meritxell Article d'investigació
Un atles de material pedagògic i un museu pedagògic per a la innovació educativa. L'experiència del Museu Pedagògic de Castelló i del projecte 'El Museu és una Escoal' de la UdL 2022 Jové, Glòria; Traver; Juan; Bonastra, Quim Article d'investigació
L'art contemporani al segle XXI Unes reflexions i unes propostes 2021 Navarro Guitart, Jesús; Ros Perdrix, Anselm; Vilamajó, Jesús; Picazo, Glòria; Jové Monclús, Gloria; Miarnau Pomés, Roser Article d'investigació
Introducció a «Cultura a la intempèrie: nous trànsits territorials dels Museus, Centres d'art i Institucions culturals i patrimonials» 2021 Jové, Glòria Article d'investigació
Més enllà de les aules: Un projecte inter-transdisciplinari entre el grau de Educació Social i el d'Ingeniería Industrial 2021 Gutiérrez Ujaque, Daniel; Jové, Glòria; Roca, Guillem; Gil, Rosa; Bonastra, Quim Article d'investigació
Educomunicación en las redes sociales de los museos en la era post covid: el paradigma co-creativo 2021 Ribero, Pilar; Jové, Glòria Article d'investigació
Mesas ao ar livre: como as restrições no contexto pandêmico condicionaram o processo de criação na formação de professores? Pupitres a la intemperie: ¿Cómo las restricciones en el contexto pandémico h 2021 Jové, Glòria Article d'investigació
Rethinking learning contexts through the concept of atmosphere and through contemporary art 2021 Bonastra, Q.; Jové, G. Article d'investigació
Investigando Colaborativamente en el Doctorado: Bondades y Desafíos a Partir de un Estudio de Caso 2021 López, Irene; Llobet, Georgina; Jové, Gloria; Bonastra, Quim Article d'investigació
Nou Atles Il·lustrat 2021 Jové, G.; Bonastra, Q. Llibre d'investigació
Devenir Maestras Contemporáneas con las Instituciones culturales y patrimoniales del territorio 2021 Jové, G. Capítol de llibre d'investigació
Del Olor, del aroma, del perfume, de la fragancia y del T(¡uf!)o a la esencia para devenir maestras 2021 Jové, Glòria; Bonastra, Quim Capítol de llibre d'investigació
Apunts sobre la impossibilitat de la imatge del mon 2020 Jové, G.; Bonastra, Q. Article d'investigació
Aprendemos más allá de las aulas con el patrimonio y las artes 2020 Jové, G. Capítol de llibre d'investigació
Trayectorias nómadas para trazar conexiones entre cultura y educación 2020 Jové, G., Capítol de llibre d'investigació
La percepción de maestras y maestros sobre su formación inicial ( 1993-2013) 2020 Lopez, G.; Llobet, G.; Jové, G.; Bonastra, Q.; Capítol de llibre d'investigació
Conexões entre arte, ciências e educação: experimentando o conceito de museu imaginário 2019 Antonio Almeida Silva; Glòria Jové Article d'investigació
¡Quinqué, candelabro, lámpara! objetos y aprendizajes entorno del arte contemporáneo y con la comunidad 2019 Ortola, S.; Hidalgo, A.; Jové, G.; Martín, C. Article d'investigació
Aprendiendo a través del territorio y los recursos comunitarios: un estudio de caso entre los estudiantes del grado de Educación Social y del grado Ingeniería Industrial 2019 Gutiérrez Ujaque, Daniel; Gil, Rosa; Bonastra, Quim; Jové, Glòria; Roca, Guillem Acta congrés
Marrones enfurrejados. Encuentros y devenires en la formación. Un espacio híbrido entre arte y educación 2019 Jové, G. Capítol de llibre d'investigació
Contaminaciones interdisciplinararis con marrones enfurrejados? 2019 Jové, G. Capítol de llibre d'investigació
Assemblages in Higher Education: a New Learning- 260 Teaching Approach through the Prism of Social Space, Transdisciplinary Practices and Contemporary Art 2019 Bonastra, Quim; Gil, Rosa M.; Gutiérrez-Ujaque, Daniel; Jové, Glòria; Roca, Guillem Capítol de llibre d'investigació
Case Study: Geography and History of the Social Education 2019 Bonastra, Q.; Gil, R. M.; Gutiérrez Ujaque, D.; Jové, G.; Roca, G. Capítol de llibre d'investigació
Apunts de la impossibilitat de la imatge del mon 2019 Bonastra, Q.; Jové, G. Altres
El museu és una escola 2019 Jové, G. Altres
Assemblages in Higher Education: a New Learning-Teaching Approach through the Prism of Social Space, Transdisciplinary Practices and Contemporary Art. Higher Education in the World 7, 260. 2019 Gutiérrez-Ujaque ; D., Gil ; R., Roca, G. ; Jové, G. ; Bonastras, Q. ; Degen, M., Document científic-tècnic
Poéticas do infraordinário: encontros interfronteiriços entre arte, ciência e educação. 2019 Glòria Jové; Antonio Almeida Silva Article d'investigació
Becoming Rhizomatic: Researching Flowing in/between Striated and Smooth Space 2019 Betrian, E.; Jové, G.; Ryan, C. Article d'investigació
Escuela y museo: una mirada hacia el conocimiento a través del arte 2018 Jové, Gloria Article d'investigació
pròleg del llibre 2018 Jové, G. Altres llibres
pròleg del llibre 2018 Jové, G. Altres llibres
El arte contemporáneo, los relatos autobiográficos y los espacios híbridos como experiencias innovadoras de equipos docentes 2018 Bonastra, Quim; Jové, Glòria; Gutiérrez Ujaque, Daniel; Sebastián Novell, Caren Article d'investigació
Rethinking Education through Contemporary Art 2018 Jove, G.; Farrero, M. Article d'investigació
Formas de vida con arte y educación 2017 Jove, G. Capítol de llibre d'investigació
Un espacio híbrido de formación- entrevista Gloria jove 2017 Solo, M. D ; Rodrigo, P. Altres llibres
Maestras comtemporáneas 2017 Jové, G. Llibre d'investigació
Proyectos: mierda evitable/mierda inevitable . Estampas 2015 2017 Grupo de educación matadero Madrid Capítol de llibre d'investigació
Le grand jeu à venir. Un manifiesto educativo a partir del discurso situacionista sobre lo urbano 2017 Bonastra, Q; Jové, G. Article d'investigació
(De)Construyendo la Educación Física mediante ambientes de aprendizaje de arte contemporáneo 2017 López, I; Jové, G. Article d'investigació
Zona baixa: estampas de un espacio híbrido 2017 Jove, G. Capítol de llibre d'investigació
A la derriba: una propuesta de enseñanza aprendizaje a través del arte contemporáneo 2017 Jove, Gloria; Farrero, Mireia; Selfa, Moises Article d'investigació
Mejorar la práctica profesional 2017 Ryan, C.; Jové, G.; Farrero, M. Article d'investigació
Perdidos en la ciudad. La vida urbana en las colecciones de l'IVAM 2017 Jové, Glòria Article d'investigació
Derivas transdisciplinares a través del patrimonio: 500 estudiantes, 12 profesores, 3 recursos comunitarios, varios proyectos 2016 Llonch, N.; Bonastra, Q.; Jové, G.; Alonso, N.; López, I. Article d'investigació
Mejora de la práctica profesional en la docencia universitaria 2016 Jové, G.; Farrero, M.; Bonastra, Q.; Nòria, M.; López, I. Article d'investigació
Los relatos autobiográficos como herramienta de mejora de la práctica profesional 2016 Jové, G.; López, I.; Farrero, M.; Bonastra, Q. Capítol de llibre d'investigació
(Inter)(Trans)disciplinarietat en formació de mestres 2015 Quim Bonastra; Glòria Jové; Nayra Llonch Article d'investigació
'Talking Science', 'Speaking English': An Innovation with Future Primary Schoolteachers 2015 Gloria Jové Monclus; Charly Ryan; Esther Betrián Villas; Mireia Farrero Oliva Article d'investigació
Viatges escolars a través del temps a partir d' un quadern de rotació del mestre Pau Farrús 2015 Glòria Jové Article d'investigació
L'experiència a la Universitat aprenent, ensenyant i comunicant-nos a través de l'art contemporani 2015 Gloria Jové Article d'investigació
El espacio híbrido como generador de proyectos educativos. 2015 Jové, G. Capítol de llibre docent
Inter(Trans)disciplinarietat en formació de mestres 2015 Jové, G.; Llonch, N.; Bonastra, Q. Article d'investigació
Transdisciplinariedad, arte y aprendizaje en contextos educativos contemporáneos y diversos 2015 Jové, G. Capítol de llibre d'investigació
Experiencias de territorialización del aprendizaje y de visualización del patrimonio en formación de maestros 2015 Farrero, M.; Llonch, N.; Bonastra, Q.; Jové, G. Acta congrés
Figuras homotéticas y otros diálogos con el brocoli romanesco. Entre el dibujo artístico y el técnico. 2014 Jove, G.; Olivera, O. Article d'investigació
Derivas rizomáticas entre la historia, el patrimonio y el espacio urbano. Una experiencia didáctica en el Grado de Educación Primaria 2014 Jové, G.; Llonch, N.; Bonastra, Q.; Farrero, M. Article d'investigació
Arte, arquitectura y docencia. Los espacios de libertad en el cubo blanco y en la disciplina 2014 Bonastra, Q.; Farrero, M.; Jové, G.; Llonch, N. Article d'investigació
Typographies beyond the Classroom. New school Typographies through Contemporary Art 2014 Jové-Monclús G, Farrero M, Selfa-Sastre M. Article d'investigació
Transits i migracions a zona baixa: un projecte en formació de mestres 2014 Ayuso, H.; Jové, G. Capítol de llibre d'investigació
Construyendo el curriculum de formación de maestros a través del arte y el patrimonio 2014 Farrero, M.; Jové, G.; Llonch, N.; Bonastra, Q. Altres llibres
Derivas rizomáticas entre la historia, el patrimonio y el espacio urbano. Una experiencia didáctica en el grado de educación primaria. 2014 Jové, G.; Llonch, N., Bonastra, Q.; Farrero, M. Acta congrés
Arte, arquitectura y docencia. Del cubo blanco y la disciplina a los espacios de libertad. 2014 Bonastra, Q.; Farrero, M.; Jové, G.; Llonch, N. Acta congrés
El espacio total a través del arte 2014 Betrián, E.; Jové, G.; Farrero, M. Article d'investigació
A Teaching-Learning Experience on Reading to University Students 2013 Selfa Sastre, Moisés; Jové Monclús, Glòria; Nòria Jové, Montserrat; Falguera Garcia, Enric Acta congrés
Artistry y la docencia como arte 2013 Jové, G. Publicació electrònica
Aprender, enseñar y comunicar a través del arte contemporáneo en formación de maestros 2013 Jové, G.; Betrian, E.; Farrero, M. Publicació electrònica
Jaume I, una història d'amor en dos actes. 2013 Jové, G.; Bonastrea, Q.; Lonch, N.; Benito, P. Publicació electrònica
Los ojos hacia el planeta: la voz de los que aprendemos en la comunidad educativa 2013 Jové, G.; Betrián, E.; Farrero, M. Article d'investigació
EL ESPACIO TOTAL PARA UNA EDUCACIÓN PARA TODOS 2013 Jové, G.; Betrian, E.; Farrero, M. Publicació electrònica
La inestabilidad docente y la homeostasis de la innovación educativa. 2013 Betrián, E.; Jové, G. Article d'investigació
La triangulación múltiple como estrategia metodologia 2013 Betrián, E.; Gallitó, N., García, N., Jové, G. Macarulla, M Article d'investigació
Art, ciència i educació 2012 Jové, G. Article en revista divulgativa
Un paseo por la quinta planta. Análisis de las vivencias y grado de satisfacción de las famílias 2012 Cano, S.; Marselles, M.A.; Jove, G. Article d'investigació
Proyecto 'Educ-arte - Educa (r) t' : espacio híbrido. 2012 Jové, G.; Betrián, E.; Ayuso, H.; Vicens, L. Article d'investigació
El análisis de la interacción en el aula en el marco del trabajo por proyectos 2012 Gómez, J.; Navarro, J.L.; Jové, G. Article d'investigació
'Entretejiendo encajes' entre la universidad, los centros de arte y las escuelas 2012 Jové, G.; Betrián, E. Article d'investigació
Encuentros y devenires en el espacio híbrido para nuestra formación 2012 Betrián, E.; Jové, G.; Liñan, A. Article d'investigació
Practicum, un espacio híbrido de reflexión 2012 Jové, G.; Vicens, L.; Betrián, E.; Liñan, A. Article d'investigació
El retorn de Jaume I. Reflexions al voltant d'una proposta. 2012 Jové, G.; Olivera, O. Article docent
Arterapia para todos, la clave está en la diferencia 2011 Miret, M.A.; Jové, G. Article d'investigació
Educ- Arte en la Complejidad. Un trabajo en red: la universidad, la escuela y el museo. 2011 Jové, G.; Betrián, E. Article en llibre
How do I improve what I am doing as a teacher, teacher educator and action- researcher throught refleciton? A learning walk from Lleida to Winchester an back again. 2011 Jove, G. Article d'investigació
La Xiachao m'ensenya a ser mestra. 2011 Galitó, N.; Bell·lloch, L.; Jové, G.; Navarro, J.L. Article d'investigació
Viaje a través del tiempo. Diálogos entre obras de arte 2011 Jove, G.; Olivera, O. Article d'investigació
Tecnologiartistic: la suma de arte y tecnología 2011 Jové, G.; Vicens, L.; Betrián, E.; Vidal, J.D.; Sáez, M.; Rodrigo, M.; Rodríguez, J. Article d'investigació
Proces-Arte y Trans-Formación de maestros 2010 Jové, G.; Betrián, E. A.; Ayuso, H.; Sansó, C. Capítol de llibre d'investigació
Interficie en la formación de los maestros 2010 Jové, G.; Betrián, E.; Ayuso, H.; Marsellés, M.A. Capítol de llibre d'investigació
La autoformación de los maestros en el trabajo en red 2010 Jové, G.; Betrián, E.; Sansó, C.; Marsellés, M. A Capítol de llibre d'investigació
Tejiendo la Autoformación de los Maestros 2010 Jové, G.; Betrián, E. A.; Sansó, C. M.; Ayuso, H. Capítol de llibre d'investigació
Anarchitekton de Jordi Colomer : una propuesta transversal en educación infantil 2010 Ayuso Moli, Helena; Jové Monclús, Gloria; Sanjuan Plana, Roser Article d'investigació
Cataleg de l'exposició 'El retorn de Jaume I' 2009 Jové, G. Altres
Experiencia de arte y eduación. La escuela va al centro de arte y el centro de arte va a la escuela 2009 Jové, G. et. al. Acta congrés
Actividades para la formación de profesionales reflexivos en la acción: una propuesta de desarrollo de competencias desde los créditos prácticos en los estudios de Maestro de Educación Especial 2009 Coiduras J, Valls MJ, Ribes R, Marsellés M, Jové G, Agulló MJ. Article d'investigació
Estudio sobre indicadores de bienestar docente en profesorado de Secundaria 2008 Ribes Castells, R.; Lumbierres, C.; Boix Peinado, J.L.; Cano, S.; De Andrés Viloria, C.; Jové Monclus, G.; Noria Jové, M.; Suau Puig, J. Article d'investigació
Un camino para reconstruir el conocimiento 2008 Jové, G.; Vicens, L.; Cano, S.; Serra, O.; Rodriguez, J. Article d'investigació
El coneixement de la llengua de l'escola en els estudiants immigrants d'ESO. Una anàlisi d'algunes variables escolars i sociofamiliars 2008 Navarro, J. L. (dir.); Huguet, Á.; Biscarri, J.; Jové, G.; Lapresta, C.; Janés, J.; Broc, M. Á.; Chireac, S.; Querol, M.; Cano, S.; Sansó, C. Document científic-tècnic
Programa Alber: una eina per atendre la diversitat a l'aula 2008 Jové, G.; Cano, S. Article d'investigació
EDUC...arte. Un proyecto de trabajo en red entre universidad, centro de arte y centros educativos 2008 Jové, G.; Ayuso, H.; Sanjuan, R.; Vicens, L.; Cano, S.; Zapater, A. Capítol de llibre d'investigació
La formación practica como bisagra en los procesos de innovación y de cambio en la titulación de maestro 2007 Jové, G.; Agulló, M.J.; Coiduras, J.; Marsellés, M.A.; Ribes, R.; Valls, M.J.; Cano, S. Article d'investigació
Batecs d'escola 2007 Jové G,Cano, S Equip docent del CEip Princep de viana Article d'investigació
Los factores que potencian procesos inclusivos de calidad: aproximación a través de una investigación 2007 Valls, M.J.; Ribes, R.; Jové, G.; Coiduras, J.; Marsellés, MA. CD-ROM
El desarrollo de capacidades en la formación de maestros: ¿Realidad o Deseo? 2007 Valls MJ.; Ribes R.; Marsellés MA.; Jové G.; Coiduras J.; Agulló MJ. Article d'investigació
Guia para la elaboración y el anàlisis de los documentos escritos del practicum de la titulación de maestro 2007 Jové, G. Altres llibres
Els internivells al CI i el treball per projectes. 2007 Jove, G.; Vicens, L.; Rodrigues, J.; Boix, M.; Ceron, M.; Capdevila, A.; Arderiu, E.; Zapater, A. Acta congrés
Estar be fent de mestre 2007 Jove, G.; Boix, JL.; Cano, S.; De Andres, C.; Lumbierres, C.; Noria, M.; Suau, J.; Ribes, R.; Aleu, M. Acta congrés
La construcció de la identitat professional i personal del professorat d'educació secundària. La formació inicial i permanent 2007 Jove, G.; Boix, J.L.; Cano, S.; De Andres, C.; Lumbierres, C.; Noria, M.; Suau, J.; Ribes, R.; Aleu, M. Acta congrés
El projecte zona baixa i el paper de l'art contemporani en la formació de mestres 2007 Jové, G. Altres
Diversidad y cohesión social. Una reflexión sociocrítica de la enseñanza secundaria obligatoria. 2007 Jové, G.; Boix, J.L.; Cano, S.; De Andrés, C.; Lumbierres, C.; Nòria, M.; Suau, J. Llibre d'investigació
Latidos de escuela 2007 Jové, G.; Cano, S. Article d'investigació
Calidad de vida y discapacidad: una mirada a los procesos inclusivos en las personas con discapacidad 2006 Jové, G. , Marselles, M.A. Cano, S. Ribes R. Valls, M.J, Coiduras, J. Capítol de llibre d'investigació
Factores relacionados con la percepción de la calidad docente del profesorado universitario. 2006 Biscarri J.; Filella G.; Jové G. Article d'investigació
Programa preventiu per a l'adquisició de les habilitats bàsiques d'accés al curriculum: una eina per l'atenció a la diversitat a l'aula 2006 Jové, G.; Vicens, L.; Egido, L.; Cid, A.; Serra, O. Altres llibres
Desig d'alteritat. Programa Alber: una eina per la atenció a la diversitat a l'aula 2006 Jové, G. (coord); Vicens, L.; Cano, S.; Serra, O.; Rodríguez, J.; Ejido, L. Llibre d'investigació
Guía para la elaboración y el análisis de los documentos escritos del Práctium de la titulación de Magisterio. Educación Especial 2005 Jové, G.; Coiduras, J.; Marsellés, M.; Ribes, R.; Valls, M.J.; Cano, S.; Gómez, J. Article d'investigació
Los indicadores de cualidad de vida: un instrumento para analizar los procesos inclusivos de las personas con discapacidad 2005 Jové, G.; Ribes, R.; Valls, M.J.; Cano, S.; Coiduras, J.; Marselles, M.A. Article d'investigació
Pròleg al llibre La iniciació professional com a proposta integrada a l'ESO de Josep Lluís Boix Peinado 2005 Jové, G. . Altres llibres
Anàlisi dels indicadors de qualitat de vida que faciliten processos inclusius en les persones amb discapacitat 2005 Jové G.; Coiduras J.; Marsellés M.; Ribes R.; Valls MJ.; Cano S. Article d'investigació
Les practiques a la titulació de mestre educació especial 2004 Jové, G. [Coord.]; Agulló, M.J.; Coiduras, J.; Jové, J.J.; Marsellés, M.A.; Palau, I.; Ribes, R.; Valls, M.J. Llibre d'investigació
Quiero enseñar... ¿me enseñas?: el desarrollo de competencias personales durante el período de prácticum en la formación inicial del maestro EE 2004 Marsellés, M.A.; Coiduras, J.; Jové, G.; Agulló, M.J.; Ribe, R.; Valls, M.J. Article d'investigació
Identificación de predictores significativos de calidad de vida en personas mayores con discapacidad intelectual 2004 Ribes R.; Coiduras J.; Jové G.; Marselles MA.; Valls P. Article d'investigació
El practicum en la titulación de maestro: eje vertebrdor de la mejora en la docencia universitaria y no universitaria 2004 Jové, G. [Coord.]; Agulló, M.J.; Coiduras, J.; Jové, J.J.; Marsellés, M.A.; Palau, I.; Ribes, R.; Valls, M.J. Capítol de llibre docent
Eso i diversitat: la construcció d'una proposta formativa a partir de l'anàlisi de necessitats dels professors principiants 2003 Boix JL.; Coiduras J.;Gòdia G.;Jové G.;Suau J.;Valls MJ. Publicacions Multimèdia
El professorat novell a l' ESO: necessitats formatives i atenció a la diversitat 2003 Boix, JL.; Coiduras J.; Gòdia, G.; Jové, G.; Suau, J.; Valls, MJ. Publicacions Multimèdia
Ensenyar i apendre en l'educació secundària: el dificil repte de donar resposta a la diversitat 2002 Jové G. Article d'investigació
¿Que competencias tienen los alumnos con nee respecto al lenguaje escrito? 2002 Jové, G.; Abadies, T.; Carbonell, C.; D'angelo, M.; Solsona, D.; Vicens, L. Capítol de llibre d'investigació
La inclusion social y laboral de las personas con necesidades especificas. Un enfoque inter y transdisciplinar 2002 Jové, G.; Pares, O. Capítol de llibre d'investigació
Integració sociolaboral de les persones amb discapacitat: situació, compromís i reptes de futur 2002 Escola, J.; Jové, G.; Enciso, P.; Allepuz, R.; Pares, O.; Farré, A. Llibre d'investigació
La vida como una continua transición 2002 Jové G, Article d'investigació
Atención educativa a las necesidades especiales relacionadas con la visión 2001 Jové, G.; Miñambres, A. Capítol de llibre d'investigació
Claves para la construcción y aplicación del Proyecto curricular en la escuela para todos 2001 Jove Monclus,G. Capítol de llibre d'investigació
El estudio de los itinerarios escolares y post-escolares como pauta de reflexión en la construcción de una escuela y de una sociedad para todos 2001 Valls MJ.; Jové G. Article d'investigació
Necesidades educativas especiales relacionadas con la visión. 2001 Miñambres, A.; Jové, G. Capítol de llibre d'investigació
Nuestros futuros maestros: alumnos en el pasado y docentes en el futuro. Desde el prisma de la integración: experiencias, expectativas y opiniones 2000 del Arco,I; Miñambres,A; Balsells,MA; Jové,G Capítol de llibre d'investigació
Analisis de la intervención del maestro de apoyo en el aula ordinaria: un estudio sobre las interacciones sociales de niños con n.e.e. 2000 Jove, G; Miñambres, A; , del Arco,I; Balsells, MA. Capítol de llibre d'investigació
Los itinerarios de escolarización: pauta de reflexión entorno a la situación de la integración escolar 2000 Jové G. Article d'investigació
Las interacciones sociales y la atención a la diversidad: un estudio a partir de la intervención del maestro de apoyo en el aula ordinaria 2000 Jové,G: Miñambres, A; Balsells,MA; del Arco, I. Capítol de llibre d'investigació
Estratègies d'intervenció per tal de facilitar la interacció de l'infant a l'escola 2000 Jové, G. Capítol de llibre d'investigació
El papel de la escuela ante la diversidad social y cultural: necesidad de establecer vínculos entre la escuela, la família y la comunidad 2000 G.Jové Capítol de llibre d'investigació
Investigación sobre los juegos y juguetes en las guarderias 2000 Ruíz, S.; Ríos, P.; Bielsa, M.; Mallebré, M.; Jové, G.; Gallinat, O.; Suau, J.; Valls, M.J. Capítol de llibre d'investigació
¿Son válidos los juguetes que se comercializan actualmente para los niños con deficiencia visual? 2000 Vizcaino, A.; Cots, I.; Porta, M.; Jové, G.; Gallinat, O.; Suau, J.; Valls, MJ. Capítol de llibre d'investigació
Adaptación del cuento popular Les set cabretes i el llop para los niños deficientes visuales. 2000 Mora, A.; Sureda, M.; Vila, A.;Jové, G.; Gallinat, O.; Suau, J.; Valls, MJ. Capítol de llibre d'investigació
La tridimensionalidad y la multisensorialidad en los cuentos que actualmente se comercilizan 2000 Martínez, A.; Solà, N.; Fernández, I.; Jové, G.; Gallinat, O.; Suau, J.; Valls, MJ. Capítol de llibre d'investigació
Las relaciones entre investigación y docencia: Una experiencia en la formación de maestros. 2000 Jové, G.; Suau, J.; Valls, MJ. Capítol de llibre d'investigació
¿Los cuentos populares estan adaptados a niños ciegos? 2000 Florensa, M.; Freixenet, T.; Garcia, J.; Roca, M.; Jové, G.; Gallinat, O.; Suau, J.; Valls, MJ. Capítol de llibre d'investigació
La atención a las necesidades educativas especiales: De la educación infantil a la universidad. 2000 Miñambres, A.; Jové, G. Capítol de llibre d'investigació
Hansel y Gretel 2000 Aguirre, M.; Boix, S.; Parrilla, A.; Ramíre, R.; Jové, G.; Gallinat, O.; Suau, J.; Valls, MJ. Capítol de llibre d'investigació
De la prevenció a l'atenció en la primera infància: un enfocament interdisciplinar 2000 Marsellés, M.A.; Jové, G. Editor llibre d'investigació
La atención a las necesidades educativas especiales:de la educación infantil a la Universidad. 2000 Miñambres, A.; Jové, G. Llibre d'investigació
La transición a la edad adulta y vida activa de las personas con discapacidad psíquica: reflexiones y prospectiva 1999 Valls, M.J.; Jové, G. Capítol de llibre d'investigació
Reflexiones en torno al proyecto curricular de centro en los centros específicos de Educación Especial 1999 Jové, G. Article d'investigació
La innovación metodológica en la docencia universitaria a partir de concebir la enseñanza como práctica reflexiva: una experiencia en la formación de maestros 1999 Jové, G.; Valls, M.J. Article d'investigació
La atención a las necesidades de todos los alumnos. Un indicador clave para la mejora de la calidad en los centros educativos 1999 Jové, G; Miñambres,A; del Arco, I; Balsells,MA Capítol de llibre d'investigació
Nada es verdad ni nada es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira: el tacto como nueva tecnología. Experiencia con texturas, cuentos y tridimensionalidad. 1999 Miñambres, A.; Jové, G. Capítol de llibre d'investigació
L'avaluació com a eina de millora en l'educació formal i no formal 1999 G. Jové Capítol de llibre d'investigació
Investigación e innovación metodológica en la formación inicial del maestro en educación especial a partir de concebir la enseñanza como una práctica reflexiva 1999 Jové, J.J.; Ribes, R.; Marsellés, M.A.; Jové, G.; Cereza, J.M.; Valls, M.J. Capítol de llibre d'investigació
Reforma, reingeniería o realidad en los centros educativos: las tres R a tener en cuenta para una atención a las necesidades educativas 1999 del Arco, I; Miñambres, A; Jové, G; Balsells, MA Capítol de llibre d'investigació
La atención a las necesidades educativas de todos los alumnos, un indicador clave para la mejora de la calidad en los centros educativos 1999 Jové, G; Miñambres, A; del Arco, I; Balsells, MA Capítol de llibre d'investigació
Estrategias para que los niños ciegos puedan ver las ilustraciones de los cuentos: las texturas y elementos tridimensionales. Apostillas para nuevas experiencias 1998 Jové, G.; Miñambres, A. Capítol de llibre d'investigació
Escuela y família: la participación de los padres en la educación infantil. 1998 Jové, G; del Arco, I. Capítol de llibre d'investigació
El currículum des de una perspectiva intercultural 1998 Jové G. Article d'investigació
El practicum en la diplomatura de maestro, especialidad Educación Especial: la investigación-acción y el constructivismo como cultura, bases para el diseño y desarrollo de un practicum reflexivo 1998 Jové, G.; Cereza, J.M.; Jové, J.J.; Marsellés, M.A.; Ribes, R. Capítol de llibre d'investigació
Diversidad cultural en los centros educativos: el currículum desde una perspectiva intercultural 1998 Jové G. Article d'investigació
Estrategias organizativas y didacticas para dar respuesta a las necesidades educativas de los alumnos 1998 Jové G.; Cerez, J.M. Article d'investigació
Reingeniería de los centros educativos. ¿Realidad o utopía?.Análisis de una experiencia 1998 del Arco, I; Miñambres,A; Jové, G; Balsells,MA Capítol de llibre d'investigació
Mejorar la calidad a través de dar respuesta a las necesidades educativas. Reflexiones para un debate 1998 Jové,G; Miñambres,A; del Arco, I; Balsells, MA Capítol de llibre d'investigació
El practicum: instrumento de reflexión en y de la práctica 1998 Balsells, A.; Jové, G.; Noria, M. Capítol de llibre d'investigació
El practicum en la formación de maestros: eje verterbrador de la innovación metodológica en la docencia 1998 Jové, G. Capítol de llibre d'investigació
Las interacciones sociales y el tipo de actividades escolares en la etapa de infantil. Reflexiones en torno a las N.E.E. 1998 Jové, G; Miñambres, A; Balsells, MA; del Arco, I. Capítol de llibre d'investigació
Escuela para todos y la opinión de alumnos de primer curso de Magisterio en torno a la Integración. Constatación de una doble experiencia 1998 Jové, G.; Miñambres, A. Capítol de llibre d'investigació
La significación táctil en el mundo vidente e invidente. Una experiencia con texturas. 1997 Miñambres, A.; Jové, G.; Canadell, J.M.; Navarro, P. Capítol de llibre d'investigació
Los alumnos superdotados y con habilidades educativas especiales. 1997 Miñambres, A.; Jové, G. Capítol de llibre d'investigació
La integración en el aula ordinaria, presente y futuro de unas situaciones: la nueva formación inicial de los futuros maestros/as. Presentación de una experiencia. 1997 Jové, G.; Miñambres, A. Capítol de llibre d'investigació
La participació dels pares al centre d'educació infantil. Descripció d'una experiència 1997 Jove, G.; Balsells, M.A.; Miñambres, A. Capítol de llibre d'investigació
Itinerarios escolares 1996 Jove,G.; Miñambres Abad,A. Capítol de llibre d'investigació
La diversitat cultural a l'escola: la Investigació - Acció per a la millora profesional 1996 Jové, G. Llibre d'investigació
Estrategias metodológicas que utilizan los maestros de un centro de EE para la planificación curricular. Como planifican los maestros de un centro de EE en la actualidad y como planificarán partiendo 1996 Jové, G. Document científic-tècnic
La coordinació com a eix vertebrador del procés d'integració 1996 Jové, G.; Vendrell, C. Capítol de llibre d'investigació
Bases psicopedagògiques per a la coordinació del període 0-3 /3-6 de l'Educació Infantil 1996 Sanuy, J.; Vendrell, C.; Biscarri, J.; Alsinet, C.; Palau, I.; Jové, G. Informes de recerca
ItiLa organización escolar ante la escuela de la diversidad : ¿una ocasion para 'enseñar a aprender' o una ocasión para' aprender a enseñar'? He aqui la cuestion 1996 López, M.; Jové, G. Capítol de llibre d'investigació
¿Se pueden tocar los cuentos? 1996 Miñambres,A;Jove,G.-Navarro,P-Canadell,J.M. Llibre d'investigació
Diversitat cultural: una experiència a l'aula 1995 Jové, G. Capítol de llibre d'investigació
El sistema háptico como protagonista en tres enfoques para la elaboración de cuentos ilustrados. 1995 Jove, G.; Miñambres, A.; Canadell, JM.; Navarro, P. Capítol de llibre d'investigació
Suport a l’ensenyament i a l’aprenentatge a la Universitat de Lleida: Anàlisi i propostes d’actuació 1995 Biscarri, J.; Garreta, J.; Jové, G.; Rourera, R.; Puertas, S.; Gené, A. Llibre d'investigació
Estratègies organitzatives per atendre la diversitat 1994 Jové, G. Capítol de llibre d'investigació
Una adaptació en l'organització de l'aula 1993 Jové, G. Capítol de llibre d'investigació