Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2020-21

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102170 EXPRESSIÓ GRÀFICA T 6
102178 CONTINGUTS DIGITALS T 6
102177 XARXES SOCIALS T 6
102174 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ T 6
102172 MATEMÀTIQUES APLICADES A L'ART I DISSENY DIGITAL T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102179 DISSENY DE LA INTERACCIÓ T 6
102176 TECNOLOGIES WEB T 6
102171 ART I DISSENY DIGITAL T 6
102173 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES T 6
102175 PROGRAMACIÓ T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102183 WEB DINÀMICA B 6
102187 GAMIFICACIÓ I SERIOUS GAMES B 6
102185 MÀRQUETING I MITJANS SOCIALS B 6
102182 EDICIÓ DIGITAL  B 6
102180 ARTS APLICADES I DISSENY B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102188 INTERACCIÓ DIGITAL B 6
102189 GESTIÓ DE PROJECTES B 6
102184 DISSENY WEB B 6
102181 CREACIÓ DIGITAL B 6
102186 VALORITZACIÓ DE DADES SOCIALS B 6